Tigar Americas

Tigar Americas је ангажовала Eagle Space Group за истраживање тржишта, стицање нових пословних партнера и оснивање представништва у Аустралији. Eagle Space Group је одговорила на све постављене захтеве и са успехом:

  • 1. организовала учешће на Сајму у Перту,
  • 2. радила на успостављању кооперативног пословног модела са Blandstone Australia,
  • 3. реализовала оснивање представништва у Сиднеју
  • 4. израдила маркетинг план за Tigar Americas у Аустралији
Tigar Americas је bila клијент Eagle Space Group између 2009 и 2011, a пословне везе су еволуирале од преtходне везе између Eagle Space Group и Тигар техничка гума.